Ekonomat SVD

ul.Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

tel.+48 22 610 78 70

fax. +48 22 870 32 86 wewn. 12

Główna Księgowa Dyrektor Biura

 Joanna Kowalska

ekonom@werbisci.pl

ksiegowosc@werbisci.pl

biuro.ekonomat@werbisci.pl